Hướng dẫn thanh toán

Các hình thức thanh toán của Nuochoaking.com.

Khách hàng có thể lựa chọn một hoặc nhiều hình thức thanh toán cho đơn hàng của mình khi mua sản phẩm trên website nuochoaking.com để thanh toán:

1.1 Thanh toán trả trước: là hình thức thanh toán trực tuyến mà khách hàng sử dụng để thanh toán cho đơn hàng, bao gồm:

  • Thanh toán bằng chuyển khoản ngân hàng.

1.2 Thanh toán trả sau: là hình thức mà khách hàng sử dụng để thanh toán cho đơn hàng khi nuochoaking giao hàng, bao gồm:

  • Thanh toán bằng Tiền mặt.
  • Thanh toán bằng chuyển khoản.

THÔNG TIN THANH TOÁN

  • VO DUC QUY
  • 0899 0866 38
  • MBBANK